2013-01-22


Det har vore lenge stille her på bloggen no, 
og det har sine grunnar.
Der er ikkje alltid ting endar som dei skal,
og ekstra tungt er det når slikt skjer i høgtider.

Det vart eit annaleis nyår for oss,
men vi ser fram til året 2013, 
og dei nye mulighetene som det har med seg.
Og ikkje minst har vi det bra, 
og vi er takksame for det vi har og har fått.

Ettersom eg har vore heime no sidan nyår,
har eg fått saumfart det som er av bloggar og interiørblad, 
og er klar for det nye også i heimen. 

"Ja, det blir å saumfare det som er av bruktbutikkar 
etter kobbar- lysestakar og lignande, 
som du ga i fra deg for kanskje ikkje so lenge sidan"

-Vi sjåast!


Ingen kommentarer:

Bilder