2011-05-18

Ventetid
Mens vi venter på at storebror skal bli bedre, 
går det i film, sofa og FILM .
(På alle sammen)
Mamsen prøver å slappe av med et nytt
BO BEDRE- magasin,
mens ho legg sammen kle og heng opp nye.
Det skal jammen bli godt å få den friske kvardagen tilbake:)

Ingen kommentarer:

Bilder