2011-05-21



Lissjebror og mamsen gikk sej en tur ned i huset for å
sjå ka arbeidskarane he fått gjort i dag..





Vi var også nede å kika på rommet til lissjebroren..


 ... og der skal vi ha BATMAN   på veggen,
kunne ha fortelle...:)


Ingen kommentarer:

Bilder