2009-11-02

Da he ej gjort mitt for felleskapet.
Sida ej jobba i helsetjenesta å omgås med mykje sjuke menneske, -he ej vurdert og synsa fram å tilbake ang
dinna vaksina mot SVINEINFLUENSA ,og....meina i dag å ha gjort det rette,
for so om ikkje for min egen del, so for ungane:)
So no står dei for tur.. skeptisk men, ....( ! ) En kan ikkje berre ver NAIV og
tru det ramma ikkje ensjøl...
Og en må berre velge å tru at det går bra...Skal du ta vaksina???

Ingen kommentarer:

Bilder